Walcowanie blach – rodzaj obróbki plastycznej

 

Walcowanie blach jest jedną najbardziej popularnych metod obróbki plastycznej. Dzięki niej uzyskujemy zmianę kształtu lub też zmianę struktury walcowanej powierzchni. Proces ten często wykorzystujemy na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Przeznaczone są do niego maszyny, które nazywają się walcarkami. Przy pomocy specjalnych obracających się wałów przeprowadzamy odkształcenie materiału. Obróbka tą prowadzimy w dwóch wariantach, na zimno lub na gorąco.

 

Walcarki

Maszyny, które używamy do walcowania blach – czyli walcarki występują w różnych rodzajach, mianowicie jako: ręczne, mechaniczne lub hydrauliczne. Budowa walcarki nie jest zbytnio skomplikowana, gdyż urządzenie składa się z trzech zasadniczych zespołów: klatki walcowniczej, silnika napędowego oraz mechanizmu przenoszącego ruch obrotowy silnika na walce.

 

Walcowanie blach na zimno

 

Obróbkę walcowania blach na zimno prowadzimy przy użyciu walców, które wcześniej nie były do tego procesu nagrzewane. Dzięki niej najczęściej uzyskujemy produkty takie jak: blachy cienkie, taśmy, elementy płaskie, folie, rury czy pręty o niewielkich średnicach. Na sam proces walcowania wpływa przede wszystkim rodzaj poddawanej obróbce stali. Blachy walcowane w efekcie charakteryzują się gładką powierzchnią i jednolitością. Ponadto są bardziej precyzyjne i dokładne, szczególnie w aspekcie krawędzi. Z pewnością zaletą tego rodzaju walcowania jest szybkość formowania, wysoka wydajność oraz brak uszkodzeń powłoki, która później charakteryzuje się też większą wytrzymałością.

 

Walcowanie blach na gorąco

 

Walcowanie blach na gorąco przeprowadzamy w wysokiej temperaturze, nawet 1300 stopni Celsjusza, w której dochodzi do rekrystalizacji materiału. Podczas zginania surowca pomiędzy walcami doprowadzamy do jego zmiany kształtu, właściwości i również nadajemy mu odpowiednie wymiary. I tutaj proces prowadzimy z wykorzystaniem dużych sztab metalu. Natomiast blachy obrabiane w ten sposób znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie precyzja wymiarów nie odgrywa kluczowej roli, jak na przykład w budownictwie. Krawędzie obrabianego metalu w efekcie są lekko zaokrąglone, zaś w procesie chłodzenia następują nieznaczne zniekształcenia metalu. Zaletą tego wariantu walcowania jest bardziej gęsta i mechanicznie ulepszona struktura surowca. Wadą natomiast mogą być lekkie deformacje oraz zmęczenie materiału.